<menu

Odborný lesní hospodář

Jako odborný lesní hospodář s dlouholetou praxí vám nabízím řešení problémů s vaším lesním majetkem od pěstební až po těžební činnosti. Vyřízení dotací, jednání se státní správou a dalšími zainteresovanými úřady a institucemi. Tuto činnost aktivně zajišťuji pro soukromé vlastníky lesů od roku 1995. Hlavním cílem je vytvořit koncepci hospodaření na základě přání vlastníka lesa a možností v rámci platných legislativních předpisů. Moje odměna je předmětem dohody, nevyužívám žádných dlouhodobých paušálů, ale sazby za jednotlivě provedené úkony. Zajistím evidenci dříví v souladu se zákonem č.226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevěných výrobků na trh, který vstoupil v platnost od října 2013 a podstatně mnění evidenční povinnosti těch, kteří uvádějí na trh dříví bez ohledu na množství a zdroj dříví. Zpracuji pro vás plán náležité péče. Pokud tedy provádíte jakoukoliv těžbu a dříví prodáváte, musíte splňovat podmínky tohoto zákona.

Jsem členem české komory odborných lesních hospodářů.

Dotace - poradenství

Hlavní činností v této oblasti je dotační poradenství v oblasti získávání příspěvků z fondů EU (Evropské Unie) a ministerstva zemědělství. Jako akreditovaný poradce ministerstva zemědělství jsem schopen nejdříve posoudit a navrhnout možnosti získání příspěvků v rámci dotačních titulů. Následně zpracovat projekt případně zajistit jeho realizaci podle požadovaného rozsahu a připravit administrativní a technické podmínky. Na moji poradenskou činnost může vlastník čerpat dotace přímo z fondů EU. Jako reference mohu poskytnout několik úspěšně zpracovaných projektů pro soukromé vlastníky, obecní úřady a právnické osoby. Nejčastěji využívanou podporou je příspěvek na hospodaření v lesích a zalesňování nelesních půd.

Služby v oboru poradenství se také týkají právního poradenství při hospodaření, prodeji nebo jakéhokoliv problému souvisejícího s lesním hospodářstvím.

Zajišťuji měření porostních zásob na stojato, tedy skutečné množství dříví nacházející se na pozemku vlastníka, včetně sortimentace na stojato.

Oceňování

Vypracovávám znalecké posudky a oceňuji lesní majetky o jakýchkoliv rozlohách.

Zajistím pro vás vypočet porostních zásob, určení legislativní ceny, tržní ceny jak dříví ,tak i celého lesa, ceny za jakou je majetek reálně prodejný a poradím s optimální variantou hospodaření nebo prodeje.

Zajistím ocenění pro vyřízení pozůstalostí.

Zpracovávám posudky na výpočet škody zvěří a to jak pro osoby poškozené tak za škodu odpovědné.

Jsem jmenovaný jako soudní znalec v oboru lesní hospodářství, myslivost a odborná správa lesů. Ekonomika, odvětví ceny a odhady, lesní půda, lesní porosty, pozemky (mimo stavební) a trvalé porosty.