<menu

Myslivost

Střetáváte se nebo řešíte při své činnost problémy se zvěří a myslivostí?

Obraťte se na mě, vyřeším za vás problémy týkající se škod zvěří. Najdu pro vás řešení v rámci platné legislativy a to jak pro osoby poškozené, tak i osoby za škodu odpovědné.

Mojí zásadou je to, že zvěř do naší přírody patří a to v takovém množství, aby na majetku ostatních, kteří v krajině žijí a hospodaří nevznikaly nepřiměřené škody.

Případné škody vyčíslím a poradím jak vzniklou situaci lze řešit.

Poradím a doporučím řešení i při problémech v hospodaření přímo v honitbách, při výkonu práva myslivosti.

Všechny tyto otázky vám zodpovím jako nezávislý odborník v oboru lesnictví a myslivosti.