<menu

Kvalifikace

Jsem lesní inženýr pracující 30 let v oblasti lesnictví. Mám zkušenosti v oboru získané studiem a praxí v lesnickém provozu jak v sektoru soukromém tak státním. Od roku 1995 jsem držitelem licence OLH (odborného lesního hospodáře) a tuto činnost aktivně zajišťuji. Od roku 1991 jsem jmenován soudním znalcem v oboru lesní hospodářství, myslivost, ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů a pozemků. Jako akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství vykonávám privátní poradenskou činnost zaměřenou hlavně na problematiku Evropské unie a její dotační politiky. V průběhu celé své praxe se od roku 1978 se zabývám i myslivostí, kterou jsem vykonával ve státní i privátní sféře na profesionální úrovní. Moje zkušenosti jsou v lesnickém oboru dlouholeté a komplexní.

Les je druhý nejsložitější ekosystém na naší planetě. Svěřte jej proto do rukou odborníka!